Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2018-05-30
XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Komorników
W dniu 28 maja 2018 r. odbył się XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Komorników. W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Prezesa Krajowej Rady Komorniczej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Komorniczej ponownie wybrany został Rafał Fronczek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli natomiast: Marek Cichosz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Józef Kolański Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu, Jacek Bohdanowicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Marcin Borek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie oraz Roman Romanowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia.

Krajowy Zjazd Komorników połączony był z obchodami jubileuszu XX-lecia samorządu komorniczego. Z tej okazji wręczono osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu komorniczego i egzekucji sądowej honorowe odznaczenia “Zasłużony dla Samorządu Komorniczego” oraz “Zasłużony dla Egzekucji Sądowej”. Specjalne honorowe odznaczenie “Zasłużony dla Egzekucji Sądowej”, w uznaniu za szczególne zasługi dla funkcjonowania egzekucji sądowej, wręczone zostało panu prof. dr. hab. Andrzejowi Marciniakowi Przewodniczącemu Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, który dodatkowo w trakcie Zjazdu wygłosił znakomity wykład „Komornik sądowy a państwo”.

XIII Krajowy Zjazd Komorników Sądowych swoją obecnością zaszczycili między innymi Andrzej Dera Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu RP, Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr Rafał Reiwer – Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Stanisław Trociuk Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Tomasz Kot Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, Adw. Ziemisław Gintowt Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Jerzy Bańka Wiceprezes Związku Banków Polskich, Andrzej Roter Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Marc Schmitz Prezes UIHJ, prof. dr hab. Kinga Flaga Gieruszyńska, a także byli Prezesi Krajowej Rady Komorniczej: Iwona Karpiuk Suchecka, Gabriel Pietrasik, Andrzej Kulągowski oraz dr Jarosław Świeczkowski.