Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2016-03-18
Fałszywy Komornik!
Izba Komornicza we Wrocławiu apeluje o zachowanie ostrożności w związku z ujawnieniem praktyki rozsyłania fałszywych zajęć wierzytelności przez osobę podająca się za „Krzysztofa Markowskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia”.
W pismach rozsyłanych przez rzekomego komornika podawane są następujące dane:

„Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Krzysztof Markowski
Kancelaria Komornicza:
ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław
komornik-markowski.pl”

W ewidencji komorników sądowych nie figuruje komornik sądowy Krzysztof Markowski. Aktualny wykaz komorników sądowych dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej pod adresem: http://www.komornik.pl/ bądź na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/. O każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw polegających na podszywaniu się pod organy egzekucyjne, na podrabianiu dokumentów i używaniu ich za autentyczne oraz na usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.