Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2015-12-10
Oświadczenie

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu w związku z ostatnimi medialnymi przekazami dotyczącymi dokonania przez Komornika Sądowego w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego czynności zajęcia ruchomości niestanowiących własności dłużnika informuje, iż wysłuchała wyjaśnień Komornika dotyczących podstaw zastosowania domniemania prowadzącego ostatecznie do zajęcia ruchomości.
Przedłożone przez Komornika wyjaśnienia zdaniem Rady nie znajdują adekwatnego odzwierciedlenia w dokumentacji zawartej w aktach egzekucyjnych i mogą budzić wątpliwości. Dlatego też Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu podjęła decyzję o skierowaniu wniosku dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.