Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2015-02-27
Informacja dotycząca egzaminu komorniczego w 2015 roku

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzania egzaminu konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej we Wrocławiu uprzejmie informujemy, iż z dniem dzisiejszym w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (rozporządzenie w załączeniu).

Rozporządzenie wprowadza możliwość opracowania przez zdających zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego (dodany par. 22a ust. 1).

Zdający, którzy wybiorą taki sposób opracowania zadań zobowiązani są do zapewnienia sobie sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Otrzymają natomiast opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych wyposażoną w edytor tekstu i blokującą dostęp do zasobów komputera oraz możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna zostały ogłoszone na stronie www.ms.gov.pl w zakładce „Zawodowe Egzaminy Prawnicze”.

W związku z powyższym wszystkie osoby przystępujące do egzaminu komorniczego zobowiązane są dostarczyć do biura Izby Komorniczej we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2015 r. wydrukowaną i podpisaną informację o wybranym sposobie rozwiązywania zadań podczas egzaminu komorniczego. Ponadto osoby, które zdecydują się na opracowanie zadań pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zobowiązane się również do złożenia oświadczenia o akceptacji warunków związanych z tym sposobem zdawania egzaminu.Załączniki:
Rozporządzenie.pdf
informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań - 2015 r. (1).doc
oświadczenie zdającego o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego - 2015 r. (1).doc