Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2014-10-23
Wpis na listę aplikantów komorniczych - cykl szkoleniowy 2015/2016

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych;
 2. Życiorys napisany odręcznie;
 3. Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej;
 4. Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu);
 5. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy;
 6. Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.);
 7. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.);
 8. Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych;
 9. Dwa zdjęcia (legitymacyjne);
 10. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego na czas trwania aplikacji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

II. Kandydat, który przystąpił w tym roku do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przed Komisją Egzaminacyjną ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izby komorniczej we Wrocławiu obowiązany jest przedłożyć:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych;
 2. Wniosek o wykorzystanie dokumentów przedłożonych Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izby komorniczej we Wrocławiu (UWAGA!!! Osoby, które do zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu konkursowego na aplikację złożyły tylko zaświadczenie o ukończeniu studiów, winne są do wniosku o wpis na listę aplikantów dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów); 
 3. Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu);
 4. Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.);
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.);
 6. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego na czas trwania aplikacji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Szkolenie aplikantów komorniczych rozpoczyna się od 1 stycznia 2015 r. 

Kandydat powinien złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów najpóźniej do 28 listopada 2014 r.Załączniki:
kwestionariusz_osobowy.pdf