Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2012-10-12
Wpis na listę aplikantów komorniczych 2013/2014

Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązani jest złożyć poniższe dokumenty:

1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
2. Życiorys napisany odręcznie
3. Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (wraz z podpisem posiadacza dyplomu – pod zdjęciem)
4. Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej
5. Kwestionariusz osobowy
6. Zaświadczenia o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 u.k.s.e. o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego (medycyna pracy)
7. Zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego (zaświadczenie od lekarza psychologa posiadającego uprawnienia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń)
8. Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.)
9. Odpis skrócony aktu urodzenia
10. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)
11. Dwa zdjęcia (podpisane z tyłu)
12. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego od 1 stycznia 2013r. 

Szkolenie aplikantów komorniczych rozpoczyna się od 1 stycznia 2013r. Rada Izby Komorniczej podejmuje uchwałę w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o dokonanie wpisu (art. 29j u.k.s.e.). Mając na uwadze powyższe, Kandydat powinien złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów najpóźniej do końca listopada 2012r.Załączniki:
kwestionariusz_osobowy.pdf