Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2011-10-03
Wpis na listę aplikantów - Aplikacja Komornicza 2012/2013

Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na podstawie uchwały rady izby komorniczej, w której rada zobowiązana jest wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant komorniczy jest albo zostanie zatrudniony. Osoba, która będzie odbywać aplikację u komornika w Apelacji Wrocławskiej składa wniosek o wpis na listę aplikantów do Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu najpóźniej do końca listopada.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy złożyć następujące dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy + zdjęcie (druk w załączeniu)
2. zaświadczenie o niekaralności
3. oświadczenie, że nie jest przeciwko wnioskodawcy prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
4. kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych
5. zaświadczenie lekarskie
6. kserokopię dowodu osobistego.

UWAGA !!! Jeżeli wnioskodawca jest lub będzie zatrudniony w kancelarii komorniczej, we wniosku powinien wskazać komornika, u którego będzie odbywał aplikację. W tym przypadku, do wniosku, należy również załączyć zgodę komornika na zatrudnienie wnioskodawcy w charakterze aplikanta komorniczego.Załączniki:
kwestionariusz_osobowy.pdf